top of page

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กพร.โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองสีเขียว  ร่วมกับ หัวหน้า กลุ่ม พร. และ สรข.เขต 5 พิษณโลก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรางวัลเหมืองสีเขียว (Green mining)  ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ของ บริษัท ศิลานิยมทองมา จำกัด โรงโม่ บดหรือย่อยหิน

เลขที่ ธ 3-3 (1) -2/40 ลบ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

bottom of page