top of page

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่ม พร.ลพบุรี

ลงตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเหมืองแร่ตำบลโคกตูม เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดเป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่แคลไซต์

ของจังหวัดลพบุรี  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

bottom of page