top of page

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 

การนำเสนอข้อมูลโครงการทำเหมืองแร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตร 6/2559กับชาวบ้านหมู่10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี โดยบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์อุตสาหรกรรม

bottom of page